Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

Do you like the colors and fonts of the website?

Yes

Do you like the logo of the project?

Yes

Do you like the layout of the website?

Yes

Do you think the website gives enough information about the project?

Yes

Do you think the website gives enough information about the partners and teams of the project?

Yes

Do you think the website gives enough information about the activities, events and news of the project?

Yes

Do you think the intranet of the website is adquate?

Yes

Do you like the layout of the contact us page?

Yes

Do you think it's preferable to have special facebook, twitter, youtube,  g+ special pages for the project?

Yes

Please add any further comments.

An Phú Quý đơn vị tiên phong trong ngành sản xuất và phân phối quạt công nghiệp chất lượng hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm. Chúng tôi không ngừng tạo ra những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Link sản phẩm:

Quạt Ly Tâm:https://quatcongnghiepviet.com/quat-ly-tam/

Quạt Thông Gió Vuông: https://quatcongnghiepviet.com/quat-thong-gio-vuong/

Quạt hướng trục vuông:https://quatcongnghiepviet.com/quat-thong-gio-tron/quat-huong-truc-viet-nam/

Thông tin Liên Hệ:

CÔNG TY :An Phú Quý

Địa Chỉ : Số 36, đường Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

Điện Thoại: 0967899132

Website: https://quatcongnghiepviet.com/

Email: kd@anphuquygroup.com

Google Map: https://g.page/quatcongnghiepanphuquy?share


List edu links:

https://mybelmont.belmontcollege.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Accounting_and_Business_Student_Association/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=607ad84a-ce16-442d-99b9-ff16ace36fb9#607ad84a-ce16-442d-99b9-ff16ace36fb9
http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/QuatcongNghiep
https://teamsites.middlesex.mass.edu/surveys/Lists/MA%20CC%20Marketing%20Survey/DispForm.aspx?ID=11680
https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=quatcongnghiepviet
https://my.macc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/5INE_STUDENTS_GOSSIP/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=36df3c09-6973-4edd-9517-f17f6a82e38d#36df3c09-6973-4edd-9517-f17f6a82e38d
https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=f7a4cbc0-a891-495d-bdf5-2a2907d7be5e#f7a4cbc0-a891-495d-bdf5-2a2907d7be5e
https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/29097748
https://theq.qcc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Music_Club/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=696994bd-edca-4dca-b787-74c02b1db9ce#696994bd-edca-4dca-b787-74c02b1db9ce
https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/29112073/
http://forum.thuvien.cfi.edu.vn/default.aspx?g=posts&m=96466&#post96466
https://my.bankstreet.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Child_Life_Program/Group_Collaboration.jnz?portlet=%5bICS%5d_ForumPortlet&screen=PostView&screenType=change&id=1e6a24ac-45e6-47de-b139-06f66f6c261c#1e6a24ac-45e6-47de-b139-06f66f6c261c
https://tiger.voorhees.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Campus_Actitvities/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=6347be29-f3f1-4999-b528-4f3da0811904#6347be29-f3f1-4999-b528-4f3da0811904
https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Quatcongnghiep
https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Allied_Health_Bldg__Conference_Room_Schedule/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=53935e0c-096c-43d0-b22d-b71c694b55f9#53935e0c-096c-43d0-b22d-b71c694b55f9
https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=afd2a1c9-6a1c-4a58-9c1f-5ec83d7baded#afd2a1c9-6a1c-4a58-9c1f-5ec83d7baded
https://my.macc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/5INE_STUDENTS_GOSSIP/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=666f1791-399d-4e4e-957a-4b0ed531605d#666f1791-399d-4e4e-957a-4b0ed531605d
http://forum.thuvien.cfi.edu.vn/default.aspx?g=posts&m=96465&#post96465
https://teamsites.middlesex.mass.edu/surveys/Lists/MA%20CC%20Marketing%20Survey/DispForm.aspx?ID=11736
https://plus.edu.vn/members/quatcongnghiep.31729/
http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/62396
https://kynanggame.edu.vn/members/quatcongnghiep.29556/
https://seotot.edu.vn/members/quatcongnghiepvn.8971/
https://hauionline.edu.vn/members/quatcongnghiep.3354/
https://speechdebate.binghamton.edu/Users/19610/Profile/quatcong-nghiep/
https://mybelmont.belmontcollege.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Accounting_and_Business_Student_Association/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=d602ef66-cc80-4d83-a491-f817d1dbce65#d602ef66-cc80-4d83-a491-f817d1dbce65
http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=3037
https://teamsites.middlesex.mass.edu/surveys/Lists/MA%20CC%20Marketing%20Survey/DispForm.aspx?ID=11725
https://git.sicom.gov.co/Quatcongnghiep
https://eickl.edu.my/wp/members/quatanphuquygmail-com/activity/
https://swc.aiims.edu/community/profile/quatcongnghiep/
https://knightscollege.edu.au/profile_page/Quatcongnghiep/
https://escuelavegareal.edu.do/forums/users/quatcongnghiep/
https://virtual.escuelaaminariza.edu.co/forums/users/quatcongnghiep/
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/forum/profile/222611-quatcongnghiep
http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/Quatcongnghiep/
http://muree.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=17872
https://club.een.edu/miembros/quatcongnghiep/
https://cieph.edu.br/members/quatcongnghiep/
http://history.lib.ntnu.edu.tw/wiki/index.php/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85%E8%A8%8E%E8%AB%96:Quatcongnghiep

Created at 6/7/2021 11:07 PM by  
Last modified at 6/7/2021 11:07 PM by